Top 600 Polaroid Film 

Bottom Spectra Polaroid Film